بایگانی برچسب: s

برنامه نویسی خرید فیلتر شکن

Swift
فقط گوگل و مایکروسافت نیستن که به فکر تولید زبان های مدرن برای برنامه نویسان مدرن هستن. اپل هم یک زبان مدرن رو جایگزین Objective-C کرده. و کار خیلی خوبی کرده چون به نظرم بیشتر از هر زبونی نیاز به جایگزینی با یه زبان مدرن داشت.
تقریبا تمام زبان های بعد از C ازش متاثر شدن و برای خیلی از شما انقدر خصوصیات C با برنامه نویسی خرید فیلتر شکن یکی شده که شاید نشه به راحتی براتون این متاثر بودن رو توضیح داد. یکی تصور اولیه خرید vpn تون احتمالا اینه که «خب معلومه باید اینطوری باشه» اما این از اول معلوم نبوده و زبان C خیلی چیز ها رو معلوم کرده.
دقیقا به همین شکل زبان هایی خرید وی پی انی  مثل پایتون و روبی یه نحوه خاص از سادگی رو به برنامه نویسی آوردن که تقریبا مترادف «برنامه نویسی مدرن» شده و اغلب زبان های خرید وی پی ان جدید سعی میکنن این ویژگی ها رو داشته باشن. وگرنه زبان خشک و قدیمی حساب میشن یا باید دلایل بسیار موجهی (مثل نیاز به سرعت خرید کریو پردازش بالا در برابر آسانی کدنویسی)  داشته باشن.
سویفت هم از این قاعده مستثنی نیست و خیلی از قابلیت های شیرین زبان های مدرن رو توی سینتکس خودش داره.
من باید یه اعترافی بکنم. با این که من همیشه توصیه میکنم همه زبان ها رو یاد بگیریم و از یاد گرفتن نترسیم، خیلی خیلی خوشحالم که سویفت اومده و مجبور نیستم برای برنامه نویسی دستگاه های اپل با آبجکتیو سی کار کنم

خرید وی پی انی

ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺴﺘﻪ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺭﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﻧﻤﻮﺩ ﮔﺮﺍ ﻭ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﮔﺮﺍ ﺗﻘﺴﻴﻢ .ﺩﺭﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﭙﺴﻮﻟﻪ ،(Packet Oriented) ﺑﺴﺘﻪﮔﺮﺍ ﺳﺎﺯﻱ ﺭﻭﻱ ﭘﮑﺖ ﻫﺎ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻱ ﻣﻲ ِﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﻮﺩ .ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺍﻛﺜﺮ ﺳﺎﺯﻱ ﻫﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ خرید VPN ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﻲ ، ﮔﺮﺍ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺑﺴﺘﻪ PPP ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻲ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺪﻝ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻻﻳﻪ ﺑﻨ ﺷﺒﻜﻪ ﻻﻳﻪ OSI ﺪﻱ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺩﺍﺭﻧﺪ ، ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ ﻗﺮﺍﺭ .ﺗﻮﻧﻞ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ، ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻛﺸﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺭ خرید وی پی انی  ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﮔﺮﺍ (ﻫﻮﻳﺖ Application Oriented) ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺭﻣﺰﻧﮕﺎﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ، ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .ﭘﺸﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺪﻝ ﻻﻳﻪ OSI ﺍﻱ ﺷﺒﻜﻪ ﺩﺭ ﺁﺩﺭﺱ ﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺷﺒﻜ ﺩﻫﻲ ﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺪﻝ ﻱ ﺳﻮﻡ ﭘﺸﺘﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥOSI ﺍﻱ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮﻧﻞ ﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ، ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ خرید کریو  ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻛﺸﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﻭ ﺷﺒﻜﻪ خرید فیلترشکن ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﻧﻤ ﻣﺤﻠﻲ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻲﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﻱ ﺍﻳﻦ ﺭﺩﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻲ ﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ .ﻣﻲ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﺨﻔﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺯﻱ ﺁﺩﺭﺱ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻱ ﻣﺤﻠﻲ، ﺍﺯ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺷﺒﻜﻪ (ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ NAT) ﻱ ﺁﺩﺭﺱ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻛﺜﺮ ﻫﺎﻱ ﺁﺗﺶ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩ .ﻣﻲ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺗﻮﻧﻞ ﻫﺎﻱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻛﺮﺩ VPN ﻛﺸﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﮔﺮﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ .