بایگانی برچسب: s

شبکه شخصی بی سیم

شبکه شخصی، یک شبکه کوتاه برد کم مصرف می باشد. برای مثال شبکه های وی پی ان  مادون قرمزو Bluetooth را می توان نام
برد. فرستنده های کم مصرف یا نقاط دسترسی، دارای اتصال کابلی به اینترنت هستند. اگرچه یک شبکه شخصی بیسیم می
تواند بدون نیاز به نقطه دسترسی مستقیماً به یک دستگاه دیگر متصل گردد، اما طراحی این شبکه با برد کوتاه عقلانی به
نظر نمی رسد. این فن آوری امکان می دهد ماشینهای مجاور با یکدیگر ارتباط داده ای بر مبنای یک شبکه بیسیم برقرار
نمایند. یک تلفن وب بیسیم بعنوان یک آنتن برای یک کامپیوترlaptop مجاور کار می کند، مجموعهای از ماشینهای سازگار
با یکدیگر ازطریق پروتکل discovery ، نرم افزارهای خود را تعریف مینمایند. اغلب به این مجموعه فدراسیون دستگاههای
ارتباطی می گویند. پروتکلdiscovery وظیفه مبادله اطلاعات مربوط به هویت دستگاهها و قابلیتهای سرویس دهی بین
دستگاهها را دارد. این پروتکل همچنین به معنای در دسترس بودن اطلاعات بطور بیسیم خواهد بود.