بایگانی برچسب: s

فروش وی پی ان پرسرعت

فروش وی پی ان پرسرعت

در موضوعات قبلی که در مورد سرور مجازی وی پی ان فیلتر شکن کریو و سرویس هایی از این قبیل حرف زدیم امروز میخوام در مورد فروش وی پی ان پرسرعت مخصوص موبایل توضیح بدم یادمه یه زمانی حدوده ۱۰ سال پیش وی پی ان رو برای نرم افزار پالتالک استفاده میکردم یه نرم افزار چت بود که کل خاورمیانه رو تحریم کرده بود و هیچ کس از خاورمیانه امکان اتصال به نرم افزار رو نداشت و حتما باید یا vpn خرید میکرد یا با این نرم افزار های رایگان که توی بحث فیلتر شکن رایگان معایب و مزایاش رو گفتم امکان استفاده رو فراهم میکرد در کل نرم افزار خوبی بود اون زمان فیس بوک توییتر و سایر شبکه های اجتماعی به گستردگی الان نبود و جالب اینجاست که اکثر افراد معروف چه از رییس جمهورگرفته تا خوانندگان و بازیگران از طریق این نرم افزار با مخطباشون ارتباط برقرار میکردن زمانی که اولین بار نرم افزار رو دانلود و نصب کردم و استفاده کردم با ایرانیان خارج از کشور ارتباط داشتم گپ و گفتگو داشتیم و سوال میکردن از کج هستید و میگفتم از ایران باورشون نمیشد میگفتن از ایران نمیشه باید آی دی آبی یا سبز داشته باشی به این صورت که اگه رنگ آی دی شما آبی بود مهم نبود از کجا وصل شدی فقط یه سری محدودیت توی استفاده از امکانات نرم افزار بود مثل دیدن همزمان چند تا وب کم مثلا توی آی دی آبی ۳ تا همزمان ولی توی سبز نامحدود بود در کل کسی آی دی سبز داشت فول اکسس به تموم نرم افزار بود اونا سوال میکردن چطوری میشه وصل شد به پالتالک گفتم وی پی ان میپرسیدن چی هست میگفتم یه سیستم هستش که موقعیت شما رو به مکان دلخواه و آی پی کشور مورد نظر تغییر میده کلی خواهش که به بستگان ما یاد بده اونا امکان اتصال ندارن اون زمان وی پی ان و فیلترشکن به حد الان نبود خیلی سایتا و برنامه ها باز بودن و اصلا نیازی به این چیزا نبود برا همین اکثرا نمیدونستن چیه حقم دارن دسترسی به اینترنت آزاد حق همه هستش

فروش وی پی ان پرسرعت
فروش وی پی ان پرسرعت

فروش vpn

فروش vpn

Active Directory Domain Services  را برای شبکه های  فروش vpn سازمانی فراهم متی IDA( Identity and Access ی راه کار Active Directory Domain Services (AD DS) کنتد. پشتیبانی می۲۰۰۸ که توسط ویندوز سرور Active Directory و نقشهای دیگر AD DSدر این درس درباره شود مطالبی را یاد می گیرند . ، ابزاری که با آن نقشهای سروری پیکربندی را Server Managerهمچنین با Active Directory Domain شود، و ویزارد نصب پیشرفته آشنا میشودServices مرورگر شامل Active Directory و IDA شود. در این آدرس همچنین مفاهیم کلیدی شود.
بعد از این درس شما می توانید : را در یک شبکه سازمانی شرح بدهید . Identity and Access نقش  را درک کنید Active Directory ارتباط بین سرویسهای  توسط رابط کاربری ویندوز پیکربندی کنید. AD DS را با نقش DC ی سرور  دقیقه۱۱زمان تقریبی : Active Directory ،Identity and Access را برای شبکه های سازمانی مبتنی بر ویندوز ارائه می IDA راه حل Active Directoryهمانطوریکه قبلاً اشاره شد چه تامین vpn امن IDA دهد . e و نگهداری منابع شبکه از قبیل فایلها، باید بتواند :IDA – ، برنامه های کاربردی و بانکهای اطلاعاتی ضروری اس .زیر ساخت mail اطلاعات کاربران ، گروهها ، کامپیوترها و دیگر هویتها را ذخیره کند هویت به معنای عام معرف یک موجودیت متنی باشد که در شبکه کاری را انجام می دهد. بعنوان مثال یک کاربر می تواند سندی را از مسیر شبکه ای باز کند. امنی سند بواسطه مجوزهای لیست  تامین میACLکنترل دسترسی  سرور مدیری متی Security Subsystem شود. دسترسی به اسناد توسط زیرسیستم امنیت شود مقایسه کرده و مشخص می ACL که هویت کاربر را با هویتهای موجود در کند آیا کاربر می تواند به سند دسترسی داشتته باشتد یتا خیتر. کامپیوترها، گروهها، سرویسها و اشیاء دیگر هم عملیاتی را در شبکه انجام می دهند پس باید عنوان هوی را در موردشان بکت ار ببتریم. از بین اطلاعاتی که درمورد ی هویت ذخیره می شود ویژگی هایی منحصر بفردی وجود دارد که هویت را مجزا می سازد . نمونه آن نام و کلمه عبور میشود SIDکاربری و مشخصه امنیتی ( ) را میIdentity Store باشد. بنابراین انباره هویت

فروش vpn
فروش vpn

( توان جزئی از اجزاء ی زیرساخ با نام دیگر دایرکتوری ی انباره هویتی می Active Directory به حساب آورد. انباره داده ی IDA DC باشتد. دایرکتتوری ختود روی قرار دارد و توسط آن مدیری می را ایفا میAD DS سروری اس که نقش DC شود و کند. تایید یک هویت سرور تا زمانی که اعتبار هوی درخواس کننده را تایید نکند اجازه دسترسی بته استناد را صتادر نمتی کنتد. جهت  شناخته شده اس ارسال می کند. رمز ارسالی توسط کاربر و رمز موجتود IDAسنجش اعتبار ی هوی ،کاربر رمزی را که فقط بین او و ) مقایسه می شو