بایگانی برچسب: s

تلویزیون دیجیتال

تلویزیون دیجیتال

ماهواره های مدارکمLEO ، باند ۲۴ گیگاهرتز ، باند ۳۸ گیگاهرتز، فن آوری GSM ، سرویس ارتباطات
بیسیم (WCS (و نسل سوم تلفنهای همراه نام برد.
مجموع این سرویسها نشان می دهند که درچند سال گذشته، FCC استفاده از بیش از ۳ گیگاهرتز از طیف فرکانسی را برای
سرویسهای تجاری، غیردفاعی و غیردولتی آزاد نموده است. این عرض باند وسیع را با ظرفیت ۱ گیگاهرتزی کابل کواکسیال
یا ظرفیت ۱ مگاهرتزی زوج سیم های مسی به هم تلویزیون دیجیتال تابیده مقایسه نمایید. بعلاوه دارندگان طیف، اکنون محدودیتهای کمتری
روی سرویسهایی که می توانند ارائه دهند، دارند. از آنجایی که سرویس صوتی نیاز به عرض باند خیلی کمی دارد، بخش
زیادی از عرض باند برای سرویسهای دسترسی تصویری تلویزیون دیجیتال و اینترنت قابل استفاده خواهد بود. درنهایت بخش زیادی از طیف
تلویزیون آنالوگ در محدوده های فرکانسی کمتر از ۵۴ مگاهرتز (هنگامی که شرکتهای پخش تلویزیونی به پخش دیجیتال
روی آوردند) در اختیار سایر سرویسها قرار گرفت.
سرویسهای تلویزیون ماهواره، معمولاً گرانتر از سرویسهای کابلی بوده و قابلیت برنامه ریزی محلی را ندارند. همچنین تلفن
های سلولی دارای کیفیت صوتی پایین، قیمتهای بالا وارتباط پذیری کمی می باشند. سئوال اصلی در مورد شبکه های
بیسیم آن است که آیا عملکرد آنها در سطح قابل قبولی از عملکرد، قابل پیاده سازی است یا خیر؟ البته مسئله هزینه پایین
تر در مرحله دوم قرار می گیرد.
شبکه های بیسیم از فرکانسهای خیلی بالاتری نسبت به زیرساختارهای کابلی بهره می گیرند. بنابراین بحثهایی درمورد
پایداری و کم هزینه بودن آنها برای سرویسهای پرسرعت هنوز ادامه دارد. سهولت استفاده از فن آوریهای بیسیم، جذابیت آن
برای مشترکین، بالا بودن طیف قابل دسترس برای کاربران و ابداعات فنی که امکان استفاده مؤثرتر ازطیف فرکانسی را می
دهند همگی دست به دست هم داده اند تا فن آوری بیسیم بعنوان یک گزینه کلیدی برای دسترسی به خدمات باند پهن
مطرح شود.
۴-۲ -مشخصه های بیسیم
شبکه های بیسیم از طیف فرکانسی رادیویی که  تلویزیون دیجیتال اصولاً بعنوان محدوده فرکانسی ۳۰۰ کیلوهرتز تا ۳۰۰ گیگاهرتز تعریف می
گردند، استفاده می کنند. این محدوده فرکانسی بین صوت قابل شنیدن و نور مرئی قرار می گیرد. صوت قابل شنیدن
متناسب با تغییرات در فشار هوا ارسال می گردد . جدول (۴-۱ (کلاسهای باند پهن طیف فرکانسی را نشان می دهد

تلویزیون دیجیتال
تلویزیون دیجیتال

http://www.airtel.in/personal/digital-tv

فرکانس

فرکانسهای پایین طیف امواج رادیویی به آسانی منتشر نمی شوند. فرکانسهای بالاتر بیشتر شبیه نورمرئی عمل می نمایند.
فرکانسهای بالاتر همانند نور مادون قرمز یا نورمرئی را می توان با استفاده از آنتن هایی با اندازه معقول متمرکز نمود.
بنابراین یک مزیت فرکانسهای بالا، امکان کانونی تر نمودن سیگنالهاست که خود امکان ارسال بخش بندی شده طیف
رادیویی را می دهد و درنهایت سبب افزایش امکان استفاده مجدد از فرکانس می شود. همچنین فرکانسهای پایین تر می
توانند از موانعی همچون دیوارهای ساختمانها عبور نمایند درحالی که فرکانسهای بالاتر رادیویی بوسیله اشیاء فیزیکی همانند
قطرات باران در فرکانسهای خیلی بالا بلوکه می گردند. فرکانسهای معقول برای شبکه های دسترسی بیسیم در باند سلولی
آنالوگ، تقریباً از ۸۰۰ مگاهرتز تا ۳۰ گیگاهرتز در دسترس می باشند. غیر از این موارد، فن آوری بیسیم در بسیاری از
مشخصه های ارسال کابلی مثل تضعیف متناسب با فاصله که در نهایت محدوده و برد سیستم را تعیین می نماید، مشترک
می باشند. برخی مشخصه های اصلی مفید برای مقایسه شبکه های دسترسی بیسیم به شرح زیر می باشند:
• مکان: مکان بخشی از طیف رادیویی می باشد که سرویس مورد نظر در آنجا قرار می گیرد . بدان معنا که مکان،
موقعیت سرویس را در باند فرکانسی نشان می دهد .
• مقدارعرض باند: برخی شبکه های دسترسی از عرض باندی معادل ۱۰ مگاهرتز (برای مثال سرویس PCS (
استفاده می کنند، در حالی که برخی شبکه های دسترسی همانند LMDS از عرض باندی معادل ۱/۱ گیگاهرتز
بهره می برند. نوعاً فرکانس بالاتر به معنای باند بیشتر می باشد. مقدار عرض باند، نرخ ارسال داده ها را مشخص می
نماید.
• مدولاسیون: همانند رسانه های کابلی، فرستنده های بیسیم نیز می توانند مشخصه هایی همچون فرکانس، دامنه
و فاز سیگنال را تغییر دهند. فن آوری بیسیم، بعد دیگری را به پارامترهای مدولاسیون اضافه می کند. بدان معنا
که امواج را می توان هم به طور افقی و هم بطور قائم پولاریزه نمود. این می تواند یک درجه آزادی به سایر
۱ پارامترهای مدولاسیون اضافه نماید. قسمت بندی
، یک درجه آزادی دیگر را به مدولاسیون اضافه می کند. این دو
درجه آزادی امکان استفاده مجدد از فرکانس را می دهند.
: برخی سرویسها همانند DBS ،دارای یک شعاع مؤثر سرویس ملی ، یا در اروپا یک شعاع ۲ • شعاع مؤثر سرویس
مؤثر سرویس قاره ای هستند. شعاع مؤثر پخش DTV تا حدود ۵۰ کیلومتر در مکانهای نسبتاً باز می باشد. سایر
خدمات همانند LMDS یا PCS دارای شعاع نسبتاً کوچک می باشند. این شعاع بواسطه توان ارسال محدود موجود
در فرکانسهای بالا و تضعیف بیشتر، در حدود ۵ کیلومتر یا کمتر می باشد. مزیت داشتن یک شعاع مؤثر بزرگ
بمعنای آن است که یک سرویس را می توان به مشترکین زیادی حتی به میلیونها مشترک با استفاده از یک
فرستنده واحد عرضه نمود. برای مثال یک ماهواره می تواند اطلاعات را به همه ایالات متحده آمریکا یا اروپا ارسال
نماید. این واقعیت سبب کاهش هزینه شده و همه مشترکین می توانند اطلاعات را بطور همزمان در یافت نمایند.
عیب این روش درآن است که ارتباط محاوره ای و دوطرفه با افزایش شعاع مؤثر، کاهش می یابد. شعاع مؤثربزرگ
به معنای آن است که مشترکین بیشتری با فراهم آوردن خدمات شبکه بطور همزمان می توانند ارتباط برقرار کنند.
استفاده از مسیر برگشتی با افزایش شعاع مؤثر روز به روز مشکلتر می شود.
جدول (۴ -۲ (نحوه تخصیص فرکانس ها را به سرویسهای سپید نت بیسیم، نشان می دهد. سرویسهای باند باریک، عرض باند کافی را
برای صوت ارائه می دهند. سرویسهای باند پهن دارای عرض باند بیشتری بوده و از کاربردهای تجاری پرسرعت تصویری
پشتیبانی می نمایند. کلاسها یا رده های بیسیم باند پهن شامل سرویسهای ماهواره ای، موبایل و سرویسهای ثابت می باشد.

دکل های سلولی

دکل های سلولی

در شبکه های بیسیم مجموعه متنوعی از برجهای مخابراتی، دکلهای سلولی، ایستگاههای پایه ونقاط دسترسی مورد
استفاده قرار می گیرند. فرستنده دکل های سلولی گیرنده های مجهز به آنتن بمنظور مبادله داده ها یا صوت با دیگر دستگاههای بیسیم
ارتباط برقرار می نمایند و سپس اطلاعات تقویت شده را به خطوط ارتباطی کابلی اینترنت ارسال می کنند. دستگاههای
بیسیم جدید توانایی برقراری ارتباط با انواع  دکل های سلولی شبکه ها را دارند. در این صورت کاربران امکان دسترسی به شبکه های گسترده،
شبکه های محلی وشبکه های شخصی را با استفاده از اینترنت جهانی خواهند داشت.
شبکه های بیسیم در چگونگی عملکرد طیف، اختصاص طیف و استفاده از طیف فرکانسی درشرایط سلولی وموبایل
بایکدیگر تفاوت دارند. هر شبکه از محدوده  دکل های سلولی معینی از طیف الکترومغناطیسی بهره می گیرد. امواج رادیویی از فرکانسهایی که
با افزایش انرژی همراه است شروع شده و درنهایت به وی پی ان پر سرعت امواج کوتاه می رسند. هنگامی که شما به رادیوی FM در فرکانس
۵/۸۸ مگاهرتز گوش می دهید، این ایستگاه اطلاعات خود را به رادیوی شما با فرکانس حامل ۵/۸۸ مگاهرتز ارسال

تکنولوژی شبکه‌های بی‌سیم، با استفاده از انتقال داده‌ها توسط اموج رادیویی، در ساده‌ترین صورت، به تجهیزات سخت‌افزاری امکان می‌دهد تا بدون‌استفاده از بسترهای فیزیکی همچون سیم و کابل، با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. شبکه‌های بی‌سیم بازهٔ وسیعی از کاربردها، از ساختارهای پیچیده‌ای چون شبکه‌های بی‌سیم سلولی -که اغلب برای تلفن‌های همراه استفاده می‌شود- و شبکه‌های محلی بی‌سیم (WLAN – Wireless LAN) گرفته تا انوع ساده‌ای چون هدفون‌های بی‌سیم، را شامل می‌شوند. از سوی دیگر با احتساب امواجی همچون مادون قرمز، تمامی تجهیزاتی که از امواجمادون قرمز نیز استفاده می‌کنند، مانند صفحه کلیدها، ماوس‌ها و برخی از گوشی‌های همراه، در این دسته‌بندی جای می‌گیرند. طبیعی‌ترین مزیت استفاده از این شبکه‌ها عدم نیاز به ساختار فیزیکی و امکان نقل و انتقال تجهیزات متصل به این‌گونه شبکه‌ها و هم‌چنین امکان ایجاد تغییر در ساختار مجازی آن‌هاست. از نظر ابعاد ساختاری، شبکه‌های بی‌سیم به سه دسته تقسیم می‌گردند: WWAN، WLAN و WPAN.

مقصود از WWAN، که مخفف Wireless WAN است، شبکه‌هایی با پوشش بی‌سیم بالاست. نمونه‌ای از این شبکه‌ها، ساختار بی‌سیم سلولی مورد استفاده در شبکه‌های تلفن همراه‌است. WLAN پوششی محدودتر، در حد یک ساختمان یا سازمان، و در ابعاد کوچک یک سالن یا تعدادی اتاق، را فراهم می‌کند. کاربرد شبکه‌های WPAN یا Wireless Personal Area Network برای موارد خانگی است. ارتباطاتی چون Bluetooth و مادون قرمز در این دسته قرار می‌گیرند.

شبکه‌های WPAN از سوی دیگر در دستهٔ شبکه‌های Ad Hoc نیز قرار می‌گیرند. تفاوت میان شبکه‌های Ad hoc با شبکه‌های محلی بی‌سیم (WLAN) در ساختار مجازی آن‌هاست. به‌عبارت دیگر، ساختار مجازی شبکه‌های محلی بی‌سیم بر پایهٔ طرحی ایستاست درحالی‌که شبکه‌های Ad hoc از هر نظر پویا هستند

کند. شبکه های سلولی در یکی از دو باند۸۰۰ مگاهرتز و ۱۹۰۰ مگاهرتز عمل می کنند. تفاوت بین پخش رادیویی معمول و
شبکه سلولی در این است که برجهای پخش رادیویی فقط صحبت می کنند ولی برجهای سلولی علاوه برصحبت، می شنوند.
۱ باندهای سلولی، بمنظورتضمین دسترسی مالک این باند، نیازبه مجوز دارند. یک اپراتور بایک مجوزبیسیم یک رابط هوایی
همانند CDMA ، FDMA و TDMA انتخاب می کندکه این تکنیکها امکان استفاده از حداکثر تعداد مشترکین را فراهم می
نمایند. درشکل (۴-۳ (روش های دسترسی چند گانه درشبکه های بیسیم نشان داده شده است.

دکل های سلولی
دکل های سلولی