بایگانی برچسب: s

تلویزیون دیجیتال

تلویزیون دیجیتال

ماهواره های مدارکمLEO ، باند ۲۴ گیگاهرتز ، باند ۳۸ گیگاهرتز، فن آوری GSM ، سرویس ارتباطات
بیسیم (WCS (و نسل سوم تلفنهای همراه نام برد.
مجموع این سرویسها نشان می دهند که درچند سال گذشته، FCC استفاده از بیش از ۳ گیگاهرتز از طیف فرکانسی را برای
سرویسهای تجاری، غیردفاعی و غیردولتی آزاد نموده است. این عرض باند وسیع را با ظرفیت ۱ گیگاهرتزی کابل کواکسیال
یا ظرفیت ۱ مگاهرتزی زوج سیم های مسی به هم تلویزیون دیجیتال تابیده مقایسه نمایید. بعلاوه دارندگان طیف، اکنون محدودیتهای کمتری
روی سرویسهایی که می توانند ارائه دهند، دارند. از آنجایی که سرویس صوتی نیاز به عرض باند خیلی کمی دارد، بخش
زیادی از عرض باند برای سرویسهای دسترسی تصویری تلویزیون دیجیتال و اینترنت قابل استفاده خواهد بود. درنهایت بخش زیادی از طیف
تلویزیون آنالوگ در محدوده های فرکانسی کمتر از ۵۴ مگاهرتز (هنگامی که شرکتهای پخش تلویزیونی به پخش دیجیتال
روی آوردند) در اختیار سایر سرویسها قرار گرفت.
سرویسهای تلویزیون ماهواره، معمولاً گرانتر از سرویسهای کابلی بوده و قابلیت برنامه ریزی محلی را ندارند. همچنین تلفن
های سلولی دارای کیفیت صوتی پایین، قیمتهای بالا وارتباط پذیری کمی می باشند. سئوال اصلی در مورد شبکه های
بیسیم آن است که آیا عملکرد آنها در سطح قابل قبولی از عملکرد، قابل پیاده سازی است یا خیر؟ البته مسئله هزینه پایین
تر در مرحله دوم قرار می گیرد.
شبکه های بیسیم از فرکانسهای خیلی بالاتری نسبت به زیرساختارهای کابلی بهره می گیرند. بنابراین بحثهایی درمورد
پایداری و کم هزینه بودن آنها برای سرویسهای پرسرعت هنوز ادامه دارد. سهولت استفاده از فن آوریهای بیسیم، جذابیت آن
برای مشترکین، بالا بودن طیف قابل دسترس برای کاربران و ابداعات فنی که امکان استفاده مؤثرتر ازطیف فرکانسی را می
دهند همگی دست به دست هم داده اند تا فن آوری بیسیم بعنوان یک گزینه کلیدی برای دسترسی به خدمات باند پهن
مطرح شود.
۴-۲ -مشخصه های بیسیم
شبکه های بیسیم از طیف فرکانسی رادیویی که  تلویزیون دیجیتال اصولاً بعنوان محدوده فرکانسی ۳۰۰ کیلوهرتز تا ۳۰۰ گیگاهرتز تعریف می
گردند، استفاده می کنند. این محدوده فرکانسی بین صوت قابل شنیدن و نور مرئی قرار می گیرد. صوت قابل شنیدن
متناسب با تغییرات در فشار هوا ارسال می گردد . جدول (۴-۱ (کلاسهای باند پهن طیف فرکانسی را نشان می دهد

تلویزیون دیجیتال
تلویزیون دیجیتال

http://www.airtel.in/personal/digital-tv